Vyberte stránku

V rámci blogu „Start business“ se dnes budeme naposledy zabývat tématem „Jak zvyšovat čistý zisk v podnikání“. Tento závěrečný díl bude „rychlokurzem“ nejrůznějších tipů a přístupů, jak dál a účinně můžete pracovat na své firmě/na svém podnikání tak, aby bylo ziskovější.

 

 

 

SNIŽUJTE NÁKLADY KONSTRUKTIVNÍ CESTOU

Často, když se podnik dostane do finanční krize, podnikatelé ve zmatku srážejí mzdy, redukují zařízení, pobíhají jak šílení, ničí strukturu vlastní firmy. Zaslepeni a zmateni vlastním strachem, stávají se náhle nepřáteli svých firem. Je to jako člověk na Sahaře, který zde zabloudil a má jídlo na jeden den. Ve strachu si řekne, jsem příliš těžký, musím si useknout aspoň jednu ruku. Usekne ji, ale tím na minimum omezí svou životnost.

Podnik ve finanční tísni musí zachovat především svou akceschopnost – je lepší dočasně ztrácet finance, a přitom aktivně pracovat na revitalizaci, zefektivňování, než se rozhodnout propouštět, snižovat mzdy, ale žádným zlepšením produktivity neřešit problém dlouhodobě. Často, když prodej upadá a náklady rostou je prvním úkolem něco koupit – služby odborníků nebo nějaký stroj, kterým zvýšíte produktivitu.

Když John Wanamaker otevřel svůj první obchod, byly jeho tržby za první den pouze 3,15 libry. A co udělal? Neutekl, ani se nesháněl po levnějším obchodě, ani se nepokoušel pronajmout své výklady. Vzal těch posledních 3,15 liber a koupil za něj inzerci. Druhý den byl obchod přeplněn zákazníky. Wanamaker dovedl srážet výdaje konstruktivní cestou. Pluh je levnější než motyka, ačkoli je 30x dražší. Podobně šicí stroj je levnější než jehla, ač je 1000x dražší.

Chce-li podnikatel zredukovat své náklady, nemá se odstěhovat do postranní ulice, opustit své nejbohatší zákazníky, zastavit všechnu reklamu. Ne. Má se odstěhovat do lepší ulice, zaměstnat dovednější prodejce, zefektivnit a zdvojnásobit reklamu… zredukovat náklady a zvýšit čistý zisk neznamená propouštět, snižovat mzdy, ale vydávat peníze efektivněji a zaměřit se na výsledky, na zvyšování prodeje.

Principem snižování nákladů je vždy toto: procento nákladů závisí především na docíleném obratu. Zvyšte svůj obrat a náklady poklesnou samy od sebe. Podnikatelé se často rozhodne pro levnější řešení. Nakonec se pokouší dělat všechno sami a jednoho dne se ocitnou v nemocnici po kolapsu a dávají peníze za léky a léčbu, ty peníze, které měl investovat do prodejců, reklam, pronájmů na atraktivnějších místech.

Takový pošetilý způsob šetření je běžnou praxí ve většině malých i větších firem – zaměřte se na zvýšení tržeb a na zvýšení produktivity, efektivnosti – a náklady se sníží sami. SKUTEČNÁ HOSPODÁRNOST JE VÝSLEDKEM PRODUKTIVITY A NIKOLIV POUZE SRÁŽENÍM NÁKLADŮ.

 

JDĚTE VPŘED PLNOU PAROU

Mnoho firem v těžkostech se zastaví a uzavře na místě a čekají, že prosperita přijde sama. Nesmíte však plýtvat časem, ale troubit do boje, zmobilizovat vše „prodejeschopné“ ve vašem podniku a vyrazit plnou parou vpřed. Obchod se sám neudělá, je potřeba být aktivní, činit nabídky, oslovovat, jednat, nabízet podmínky, vyjednávat o nich, obchod musí být udržován v chodu. Sedět nečinně je totéž, jako se obchodu vzdát. Nikdo nemůže udržovat obchod v chodu, když bude sedět v křesle povýšené autority.

Obchod se nerozvíjí nošením vyžehlených kalhot, nýbrž přemýšlením, aktivitou, pozorováním, povzbuzováním, investováním, zdokonalováním. Šéf firmy, a zvláště pak prodeje, se nesmí skrývat, jako by byl posvátnou modlou. Má být viditelný, všem lehce přístupný, společenský, má poučovat, radit a „být všude“. Většina zaměstnanců potřebuje osobní vedení, chtějí pracovat pro člověka, ne pro administrativní systém.

Když odbyt klesá a firma je v ohrožení, má její šéf sedět v kanceláři a dávat vinu všem kromě sebe nebo má vyskočit a změnit se sám v prodavače/obchodníka? U žádné firmy není zaměstnán člověk, jenž by byl tak významný či slavný, aby nemohl prodávat. V obchodě je vždy lepší běžet, než sedět. Když nevíte, co si počít, počněte si prostě to, co Vás napadne. Prostě něco dělejte, buďte aktivní – to je nejbezpečnější pravidlo. I když uděláte něco chybného, činnost je vždy lepší, než paralyzující nečinnost. I omyl se dá zhodnotit, zlepšit a dovést člověka k lepším výsledkům.

Jediný způsob, jak udržet firmu v bezpečí, je udržet ji ve vysoké aktivitě. Zakotvíte-li firmu, uvede ji do krize. Firma musí stále vpřed, v dobrých i zlých časech. V dobrých maximalizovat produkci, ve zlých se musí soustředit na prodej, zefektivňování provozu a produktivity. V obchodě je vždy nutná činnost – plán, účel, akce. Nejvhodnější doba jít za novými zákazníky je nyní. Nejvhodnější doba oslovit staré zákazníky je nyní. Nejvhodnější doba připravit speciální akční nabídku je nyní. Držte se hesla: Stále vpřed. Udržujte své zákazníky a získávejte nové. Zdokonalujte své postupy a zařízení. Pomáhejte, učte a povzbuzujte své zaměstnance.

 

DEJTE KAŽDÉMU VEDOUCÍMU PŘESNĚ VYMEZENOU ODPOVĚDNOST

Základní úkol každého ředitele je plně rozvinout potenciál každého člověka – osobně zangažovat každého zaměstnance na úspěchu firmy. O to víc je důležité, aby se každý vedoucí ztotožnil s osobní odpovědností za úspěch svého oddělení – nemůže existovat nic takového jako společná odpovědnost. Ta vede k výmluvám. Řízení není otázka výborů. Vždy jeden konkrétní člověk má být zodpovědný za účty svého oddělení. Hlavní šéf pak nesmí odebírat práce jiným vedoucím, naopak, musí jim svěřit plné kompetence a zodpovědnost, aby sám měl čas na dokonalý přehled o všem dění v podniku a na rozvoji podniku – práci „NA“ podniku, ne „V“ podniku.

 

ZASTAVTE VŠECHNO ZBYTEČNÉ PLÝTVÁNÍ

Je více druhů plýtvání: zničený materiál, který se nedá použít, nehospodárnost – rozžatá světla, částečně poškozený výrobek, který se musí prodat pod cenou, plýtvání ve výrobním procesu – špatně zpracovaný materiál, výrobek, který se musí přepracovat; výrobní odpad, který se vyhazuje, byť by mohl být prodán a použit jinými firmami (např. textilní odstřžky papírnám na papír), plýtvání ve službách – zbytečné používání mnoha papírů, tisku, zajíždění auty, špatná kontrola nad využíváním aut, špatné hospodaření s časem, nešikovnost či neznalost zaměstnanců, špatné řízení podniku atd.

Lovci mamutů nebyly schopni skolit tak velké zvíře jednou ranou a tak do něho házeli oštěpy po desítkách a čekali dokud mamut nevykrvácel. Také firma je někdy zasažena mnoha drobnými ranami a pomalinku finančně krvácí, až do chvíle, kdy ji poslední rána „zlomí vaz“. Zamezte drobnému, sotva viditelnému plýtvání.

Díváte-li se na plýtvání z patra, pak mějte na paměti, že každou ztrátu je třeba násobit min.deseti: proč? Každá ztráta představuje min. desetinásobnou hodnotu v penězích, které by mohly být vypůjčeny, tedy úroky. Např. Vaše celková denní částka plýtvání je 200Kč, ročně to činí 52800Kč. Pokud byste si půjčili u banky půl milionu Kč, zaplatili byste na úrocích oněch 52800Kč – a kolik byste mohli vydělat použitím dalšího 0,5mil.Kč? Neplýtvejte, je to příliš drahé! Buďte na pracovišti, mějte oči dokořán a sledujte zdroje plýtvání. Pak to řešte!

 

POUŽÍVEJTE NOVÉ MYŠLENKY A METODY

Nebojte se dělat věci jinak! Je stále třeba vymýšlet a testovat lepší postupy, jak budit poptávku, povzbuzovat nadšení zaměstnanců, zejména prodejního personálu, snižovat náklady vznikající mrháním času, energie, materiálem, efektivně vést podnik a lidi v něm. Obchodní život je progresivní věc – je to proces, který plyne a mění se a my s ním musíme držet krok. Většina zisku každé firmy pochází z nových nápadů a metod. Většina lidí ale naopak myslí především na své osobní pohodlí a prestiž a tudíž se brání novému, to je ale třeba změnit.

 

REORGANIZUJTE KALKULACI CEN

Často je otázka tvorby kalkulace cen pouze činností odhadů, dohadů… a ztrát. Při kalkulaci ceny je třeba přesně znát nákupní ceny materiálu a zboží, délku trvání různých prací, rozpočet mezd a ostatních nákladů na jednotkové náklady. Nepodceňujte kalkulaci cen, často zde vznikají nejvyšší ztráty, je třeba pracovat s fakty a nenechávat kalkulaci cen odhadům a domněnkám. Firmu musíte řídit přes čísla a fakta.

 

ZDOKONALTE SVÉ PLÁNOVÁNÍ

Každá firma musí mít zvládnuté plánovací procesy. Skoro všechny firmy věnují příliš mnoho pozornosti zaběhlé rutině a řešení naléhavých věcí a velmi málo času se věnuje plánování a stanovování priorit. To je zpravidla hlavní důvod, proč firma přestane růst. Držte se následujících bodů: každé oddělení firmy musí mít jasné roční, měsíční, týdenní cíle a úkoly, práce se má konat na základě stanovených priorit a plánů – ne na základě naléhavosti, nesystematičnosti.

Udržujte rovnováhu mezi rutinou a zdokonalováním. Vždy mějte při svém podnikání na mysli základní principy fungování lidského těla nebo zemědělství, nejlépe vystihují principy organizace, spolupráce, růstu. Např. mozek je rozdělen na střední mozek a mozkovou kůru, které mají za úkol učení, zdokonalování a na míchu, která má za úkol řídit automatické pohyby a standardizované funkce těla – nejvyšší a největší část centrální nervové soustavy se věnuje učení a zdokonalování, toť námět pro všechny manažery. Mozek má tvůrčí myšlenky a zvyky – a právě tak tomu má být v dobře organizované, plánující firmě.

Firma roste, když dělá obchod, který už má a ustavičně získává nové zákazníky. Držte se hesla: „Co máme, o to se staráme, co nemáme, za tím stále jdeme. Strom roste zevnitř vyživován mízou, ale také díky vnějšímu okolí – slunce, déšť, hlína… Stejně firma poroste díky vnitřní míze (co nejefektivnější automatizaci) a díky okolí – nové podněty, výzvy, problémy (zdokonalování).

 

REDUKUJTE NÁKLADY, KTERÉ VÁS STOJÍ ČAS

Ušetřit čas lidské práce znamená zvýšit produkci, rozmnožit bohatství a pohodlí člověka. Např. v roce 1860 trvala výroba bušlu pšenice tři hodiny. V roce 1937 výroba stejného bušlu pšenice trvala 10 minut. Jinými slovy, obilí je jen ze 6% výsledkem lidské práce a z 94% výsledkem kapitálu, strojů, technologií. Dnes, o dalších 80 let, je výroba obilí ještě rychlejší.

Jedinou universální měnou světa je čas. Na počátku 20. století jste se z Francie do Ameriky dostali v řádech dní, na začátku 21. století ta samá cesta trvá v řádech hodin a je mnohem levnější. Každá firma, jež dovede zkrátit 60 minutovou práci na 40 minut díky lepším postupům a technologiím, budou prosperovat. A firmy, které 60 minutovou práci udělají za 80 minut, budou upadat, to je neodvratný zákon. Je to právě cena času, která rozhoduje, zda firma docílí čistého zisku či nikoliv.

Možná prodáte zboží za milióny ročně, a přesto nedocílíte čistého zisku. MŮŽEME ZKRÁTIT ČAS? To je jedna ze základních otázek, které si ředitelé musí u každého pracovního procesu ve firmě pokládat. Kolik času Vás stojí navštívit osobně 100 zákazníků? Kolik to stojí peněz? Nešlo by najít univerzální způsob, jak oslovit se stejnou úspěšností 100 zákazníků mailem, dopisem? Jaká je úspěšnost Vašich obchodníků? Dá se stejná úspěšnost docílit propracovaným marketingem, mailingem, inzeráty, poštou apod.? Za poloviční náklady a za minimum času dosáhnout stejných prodejních výsledků?

Nekonečným úkolem zůstává, aby každý šéf podniku snižoval náklady v souvislosti s časem. Firmy a lidé, kteří správně oceňují význam každé minuty jsou pravděpodobně nejvýkonnější firmy svých národů. Skoro všechny zisky, vysoké mzdy a nízké výrobní náklady závisí na redukci hodin na minuty. Redukujte hodiny na minuty – vykonejte za méně času více práce díky technologiím, lepším postupům atd.

 

STANOVTE SVÉ MZDY I MZDY VŠECH ZAMĚSTNANCŮ PODLE PRACOVNÍCH VÝSLEDKŮ

Víc než 3/4 všech zaměstnanců v celé ČR je placena bez ohledu na to, jak mnoho nebo jak málo udělali, méně než 1/4 je placena podle výsledku své práce. Zde často leží hlavní příčina nízké výkonnosti, nízkých zisků a malých mezd. Více než 3/4 lidí pracuje, aniž by se snažili ukázat, kolik práce skutečně dokáží – nejsou odměňováni podle kvality a množství výsledků práce, jak by to správně mělo být. Velice málo šéfů se ptá svých lidí na závěr dne, týdne: Co jsi udělal? A jak mnoho si toho udělal? Jak může mít někdo ze zaměstnanců skutečný zájem o svou práci, když si nikdo nevšimne, kolik toho udělal a v jaké kvalitě?

Jak může růst rychlost nebo dovednosti zaměstnanců, když jedna ani druhá nemají vliv na velikost mzdy? Četnými pokusy bylo zjištěno, že pracovník placený od výsledků vykoná 2x někdy i 3x tolik práce, co pracovník dostávající pravidelnou mzdu.

Vezměte si např. situaci v jednom e-shopu – marketingový pracovník dostával pravidelnou mzdu a cíl 1mil.Kč na tržbách za měsíc pro něho bylo něco nepředstavitelného, pak mu byla změněna mzda na procenta ze zisku a sám začal hledat cesty, jak cíle dosáhnout a tržby se začaly zvyšovat. Člověk pracující za měsíční mzdu běží zpravidla jen napolo, a tím zatěžujeme cenu svých výrobků a služeb kupou mzdových nákladů.

Je blahodárné, aby veškeré mzdy spočívaly nějakým způsobem na výsledcích práce. Kritérium by mělo být: množství vykonané práce, kvalita vykonané práce, zisk, tržba, úspora nákladů, atd. Každá práce, až je jakákoliv, může být prováděna se ziskem či ztrátou: prodavačka může odrazovat zákazníky svou podrážděností a úsečností, nebo je může získávat svou osobní pozorností a zdvořilostí, poslíček může odradit zákazníky hrubým chováním nebo je může získat svou zdvořilostí a pečlivostí, účetní může nalézat ztráty a zdroje plýtvání nebo si může pod rukama nechat unikat informace (čísla) o plýtvání.

 

OSVOJTE SI PRINCIPY FORDOVA SYSTÉMU ŘÍZENÍ PRÁCE

Nízké náklady, vysoké mzdy a velké objemy prodeje s minimálním ziskem – to je tajemství Fordova úspěchu. Tajemství je ve Fordově přístupu: stále a nepřetržitě hledá způsoby, jak dělat věci rychleji, levněji, lépe, pro více zákazníků. Ford měl jednoduchý přístup k lidem: zaplatí jim 2x tolik, než by dostali jinde, a když jsou plni nadšení a vůle, řekne jim, jak mají pracovat a co od nich očekává.

Je zřejmé, že většina zaměstnanců: vykonává jen polovinu toho, co by mohla vykonat (chybí jim nadšení, zapálení pro věc), konají svou práci starým, nehospodárným způsobem. Ford probouzel energii, zápal a nadšení v lidech vyplácením vysokých mezd – pak jim ukázal, jak mají pracovat a co mají mít na konci své práce (v jaké kvalitě a v jakém množství). Výsledek takového přístupu? H.Ford prodával své zboží za nejnižší ceny, vyplácel nejvyšší mzdy a dociloval nejvyššího čistého zisku. Fordovi dělníci zároveň investovali do nových podniků Forda a tak se rychle stávali jeho společníky.

 

VYTVOŘTE V PODNIKU DUCHA POSPOLITOSTI, PŘÁTELSTVÍ A NADŠENÍ PRO SPOLEČNOU HRU

Pokud chcete zvýšit zisk, tak hlavní otázkou musí být: „Jak mohu ve svém podniku probudit ducha podnikavosti, který zvyšuje radost ze života?“ Je lékařsky dokázáno, že nadšení a radost rozmnožují počet červených krvinek a prodlužují lidský život. Přináší do organizmu endorfin a spolu s tímto hormonem štěstí chuť do práce, tvořivost, vervu a vůli pořádně se pustit do práce.

Nadšení je všeobecným lékem a není divu, že se uplatňuje i v obchodě. Když se dělal průzkum úspěšných lidí, zjistilo se, že mají několik společných charakteristik: první společná věc bylo NADŠENÍ!!!, komunikační schopnosti, schopnost navazovat, vytvářet a udržovat vztahy, víra , měli svou strategii, drželi se svých hodnot – mají jasnou představu o tom, na čem skutečně záleží, energie – fyzická vitalita, intelektuální a duševní bystrost. Držte se prvních tří bodů a už ty samy o sobě Vás i Vaše lidi posunou v obchodě dál před Vaši konkurenci.

Prvním cílem specialisty na produktivitu je vždy odstranit z podniku nespokojenost, frustraci a vytvořit ducha nadšení, naděje, ochoty ke spolupráci. Chcete-li zvítězit na trhu, musíte nejdříve zvítězit ve své firmě. Nadšení je rozhodně mocnější než peníze. Můžete do skomírajícího podniku nalít stovky tisíc korun na revitalizaci, a podnik stejně nakonec zkrachuje – příčinou jsou špatné postupy a slabý firemní duch. Změňte postupy, zlepšete morálku a firemního ducha a uvidíte tu revitalizaci firmy!!! Představte si, kdyby se do Vaší firmy podařilo vnést ducha nadšení a služby – to by teprve byly výsledky. Snížili by se provozní náklady, zvýšily mzdy a tržby a nakonec by byl i větší zisk pro Vás.

Chmury a nepřátelské, neproduktivní prostředí stojí firmy víc než daně. Jeden šéf řekl dvěma dělníkům, aby vykopali jámu. Pak se do ní podíval a řekl: Není to dobré, vykopejte jinou támhle. Podíval se i do ní a opět řekl: Ne. Kopejte tamhle. Po třetím opakování byli dělníci znechuceni a do další jámy se jim už vůbec nechtělo. Takovýto stav je dnes v mnoha firmách. Šéfové si myslí, že zaměstnanci dostávají peníze a za ty si je koupili – tak by měli pořádně makat. Nikoliv. To je omyl. Zaměstnanci jsou stále lidé a to skutečně nejcennější pro manažera nejsou jejich ruce, vědomosti atd., ale nadšení, chuť, zaangažovanost. Nakonec onen šéf z příkladu dělníkům řekl, že hledá ztracený a zasypaný hydrant, který potřebuje pro vodu. Hlína jen odletovala, s jakou chutí pracovali.

Dejte lidem smysl!!! Dejte jim vizi, vysvětlete jim, proč mají dělat to či ono, proč mají dělat to, co od nich žádáte.

 

Pro Starting UP napsal:
Jiří Jemelka

Zkušený podnikatel, manažer a firemní poradce, který chce pomáhat nově se rodící generaci podnikatelů sdílením svých zkušeností. Tuto zodpovědnost za „spoluvýchovu“ nastupující generace českých byznysmanů sám považuje za jakousi příležitost „vrátit zpět“ něco z toho, co sám dříve dostal…

Roli podporovatele či mentora startujícím podnikatelům považuje za povolání, kterému by se v budoucnu chtěl věnovat stále více.

Vlastník poradenské společnosti J.I.P. pro firmy s.r.o., předseda představenstva FRIGOMONT a.s., jednatel a ředitel firmy Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o., výkonný ředitel společnosti OK DESIGN s.r.o. a exekutivní podnikový poradce v několika českých firmách.

[tg_divider style=“faded“]