Vyberte stránku

Co je CzechStartups.org?

Jedná se o unikátní webový portál sdružující všechny aktéry start-upové scény, který přináší jak příležitosti pro start-upy a investory, tak spoustu zajímavých informací pro čtenáře a širokou veřejnost. V současné době je dostupný v anglickém jazyce, na podzim plánujeme rozšíření o češtinu.

Barbara Pešlová

Kdo za CzechStartups.org stojí? Čí je to iniciativa?

Prvotní iniciativa vzešla ze strany CzechInvestu. S kolegy dále zodpovídáme za funkčnost a obsah portálu. U zrodu projektu stálo hned několik věhlasných partnerů, společnost IBM, investiční gigant Rockaway, Czech ICT Alliance a Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (ASMP ČR).

Pro koho konkrétně (jaké typy start-upů a podnikatelů) jsou určeny služby CzechStartups.org? Existuje nějaké omezení? Vybíráte si start-upy podle nějakých daných kritérií nebo za vámi může přijít kdokoliv?

Cílem platformy je podpořit českou start-upovou scénu a místní inovativní podniky. Je tedy určený hlavně pro české start-upy. Co se týče konkrétních kritérií, měly by start-upy splňovat dvě hlavní podmínky – být inovativní a mít globální ambice. Registrovat se zde nicméně mohou jak čeští, tak i zahraniční investoři.

Jaké podpory u vás start-upy mohou využívat? Jaké informace jste schopní start-upistům zprostředkovat? Jaké know-how umíte předat?

Za nejcennější považujeme již zmíněné databáze, a to jak databázi start-upů a investorů, tak i inkubátorů a rozličných podpůrných programů, které neustále aktualizujeme. Čtenáři tak najdou na jednom místě veškeré potřebné informace o start-upovém dění, jednotlivých start-upech a investorech, a snadno si tak udrží přehled. O zajímavých start-upových akcích čtenáře informujeme v rámci kalendáře, kde denně přibývají tipy na start-upové eventy. Týdně přinášíme vlastní interview se zajímavými osobnostmi start-upové scény. Samozřejmostí je pak doprovodná činnost na sociálních sítích Facebook a Twitter, které umožňují maximální interakci se čtenáři.

Ti mají možnost sami se podílet na obsahu webu, mnohdy nám sami zasílají tipy na zajímavé akce, reporty, fotografie či tipy na rozhovor se zástupci zajímavých projektů. Takové aktivity si velice vážíme. Czechstartups.org je online rozcestník, hub, který si klade za cíl zpřístupnění start-upového světa jak široké veřejnosti, tak start-upovým hráčům navzájem.

Pořádáte nějaké akce a eventy na podporu start-upů?

Aktuálně připravujeme nový design webových stránek. Jejich oficiální launch plánujeme uspořádat ve spolupráci s Velvyslanectvím Spojených států Amerických během Global Entrepreneurship Week, který se bude konat na různých místech v Praze v listopadu tohoto roku. Velice si vážíme podpory kulturní atašé, paní Erin Kotheimer, a Amerického centra v Praze. Pořádání eventů se u nás v CzechInvestu věnují především kolegové mající na starosti projekt pro podporu start-upů, který navazuje na úspěšné projekty z minulosti jako CzechAccelerator či CzechEkoSystem. Akce na podporu start-upů se konají také na mezinárodní úrovni. Pod záštitou zemí V4, v rámci iniciativy We for (V4) start-ups, se konají mezinárodní setkání s cílem umožnit start-upistům prezentovat své projekty potenciálním investorům. Taková setkání se konala již v Rotterdamu, Silicon Valley a Londýně. Samostatnou kapitolou je pak projekt ESA BIC Prague, inkubátor Evropské kosmické egentury (ESA), jehož cílem je využití vesmírných technologií v běžném životě. Celou oblast podpory řeší v CzechInvestu samostatný odbor, což dle mého názoru jen reflektuje význam tohoto tématu v dnešní společnosti a business sféře.

Máte nějaké partnery, kteří pro „vaše“ start-upy mají nějaké zajímavé výhody?

Všichni naši partneři se intenzivně zaměřují na start-upy, každý trochu jinou formou. Kolegové v CzechInvestu nabízí širokou škálu programů, bezplatného poradenství a, jak jsem zmínila dříve, nyní i vlastní inkubátor ESA BIC Prague. Prague Startup Centre nabízí možnosti inkubace a mentoringu a nutno dodat, že se projektům rozvíjejícím se pod jeho křídly velice daří. Společnost Rockaway, třebaže se v poslední době média věnují hlavně jejich velkým akvizicím, je aktivní i na poli start-upů. IBM nabízí start-upům zvýhodněné podmínky pro využívání svých produktů, především v oblasti cloudových technologií. ASMP ČR podporuje mladé podnikatele zajímavým projektem „Svou cestou – Young Business“.

Jak hodnotíte stav české start-upové scény? Co na českém trhu zatím chybí – v jakých oborech vidíte příležitost pro podnikavé lidi?

Rozvoj start-upové scény u nás mě osobně velmi těší. Na trhu je hned několik velice kvalitních inkubátorů, projektů a programů, ale i soutěží, které napomáhají start-upům k rozvoji, jsou schopné dodat cenné rady, zkušené mentory a dopomoci start-upům najít investora a prožít zkušenost za hranicemi České republiky. Jen v CzechInvestu či u našich partnerů se těmto aktivitám věnuje spousta lidí. Dle mého názoru není možné vymezit obory, kde by bylo více příležitostí – oblast podnikání, co se oborů týče, nezná hranic. Máme tu start-upy zaměřené na výzkum a vývoj, nespočet skvělých start-upů z oblasti ICT, ale stejně tak mladé ambiciózní módní nadšence s vlastní oděvní značkou či pořadatelské agentury stavějící svůj brand na inovativním typu eventů. Společným jmenovatelem úspěšných projektů jsou potom především kvalitní lidské vlastnosti, silné emoce a správné načasování.

Setkáváte se se start-upy na denní bázi – co je nejvíce trápí za problémy?

Start-upy se na nás většinou obracejí s dotazy na možnou podporu, vhodné inkubátory, nebo mají zájem o pomoc s propagací jejich činnosti či nějakého konkrétního eventu. Samo sebou je pro ně nejdůležitějším tématem hledání investora či případně některá konkrétní data potřebná k jejich dalšímu rozvoji – v takovém případě mohou kdykoli využít naše projekty v CzechInvestu, stejně jako široká veřejnost. Obecně je trápí míra byrokracie, například délka procesu založení společnosti – v poslední době jsou obrovskou komplikací potíže, průtahy a administrativní překážky při registracích k platbě DPH.

[tg_divider style=“faded“]

O čem jsme si s Barbarou povídali dál?
Dozvíte se v zářijovém čísle Starting UP.

[tg_button href=“https://issuu.com/startingup/docs/startingup_1_3.rocnik_2016_free_ver“ color=“orange“ bg_color=““ text_color=““]Prolistovat číslo[/tg_button]

[tg_divider style=“faded“]