Vyberte stránku

V minulých dílech Start business!!! jsme se věnovali tomu, jaké otázky si zodpovědět, než se vůbec pustíte do podnikání a tomu, jak fatální rozdíl je mezi strategickým a taktickým fungováním podnikatele – ať už se jedná o OSVČ, mikrofirmu, střední či velký podnik. V dnešním díle blogu si poodhalíme jedno z hlavních tajemství úspěšných byznysmanů. Tím tajemstvím jsou zjednodušeně řečeno ČÍSLA.

Čísla

Mnoho podnikatelů se snaží podnikat romanticky. Mají své názory, své vize, létají tzv. hlavou v oblacích. Na tom by samo o sobě nebylo nic špatného, pokud by zároveň byli pevně ukotveni nohama na zemi. A to mnohdy nejsou. Co je tím kotvícím prvkem ví každý, kdo v podnikání opravdu uspěl.

Cokoliv, co v podnikání děláte, je de facto směsice analýz, intuice a pokusů/omylů, až postupně objevíte funkční cestu, které se obecně říká know-how firmy. Toto know-how je natolik cenné, nakolik skutečně vede k ziskovému a prosperujícímu podniku – bez ohledu na jeho velikost, protože existují živnostníci, kteří si dlouhá léta velmi slušně vydělávají a prosperují, a to navzdory tomu, že jako firma nerostou ani co do počtu zaměstnanců, ani co do růstu tržeb. Stejně tak existují velké firmy, která dlouhá léta živoří, než definitivně skončí v konkurzu a nadělají za sebou obrovské dluhy a zničené životy.

Chcete-li v konečné fázi podnikání skutečně vědět, co děláte, měli byste dávat po při vizích a strategických cílech velmi silný důraz na čísla a obecně vyhodnocování v numerické podobě. Nedávno jsem četl článek se zakladatelem portálu kasa.cz, který velmi trefně a pragmaticky poznačil: „Bez čísel jste jen dalším člověkem s názorem.“ Konec citace. Kdo ví, „o čem to je“, se v duchu pousměje, jak neskutečně přesný a výstižný tento citát je.

Pokud se bavíme o číslech, pak většinu lidí napadne, že se bavíme o financích. Záměrně jsem se vyhýbal slovu „finance“, protože ty jsou až výsledným efektem podnikání. V začátcích stojí mnohdy především váš vklad energie a nadšení, které do podnikání dáváte. Ale i tady je na místě sledovat čísla. Jaká? Různá!

Pro provozovatele e-shopů je to např. počet návštěvníků webu, procentuální míra jejich překlopení v zákazníky, doba času strávená prohlížením webu atd. Pro obchodní firmu je to např. počet obchodních jednání, počet cenových nabídek, hodnota těchto cenových nabídek, procento úspěšnosti zaslaných cenových nabídek atd., to vše v konkrétním časovém období (týden, měsíc). Pro provozovatele kamenného obchodu je to např. počet návštěv za den, počet návštěv obchodu v konkrétní hodiny v průběhu dne atd. A pro všechny to může být například to, o kolik se zvýšil objem prodeje či počet jednotlivých zákazníků, kteří si něco koupili (a za kolik), když jste uspořádali nějakou akci.

Stejně tak si můžete spočítat průměrnou výši tržeb na jednoho zákazníka (tržby děleno počet zákazníků) či průměrnou délku životnosti jednoho zákazníka (suma délky životnosti jednotlivých zákazníků děleno jejich počtem).

Čísla, čísla, čísla. Pro někoho to může být směšná a zbytečně byrokratická záležitost. Pro zkušeného podnikatele (toho, co prosperuje, ne toho, co podniká 20 let s nevalnými výsledky) je to naprosto samozřejmé. Protože bez čísel nemůžete objektivně zhodnotit míru úspěšnosti vašich jednotlivých podnikatelských rozhodnutí a opatření, snažte se cokoliv v podnikání převést do řeči čísel, ať už těch finančních či do těch, které bychom mohli zařadit do kategorie statistických (kusy, měrné jednotky atd.) Stejně tak se dá odhadovat procentuální úspěšnost určitého rozhodnutí či opatření. Analýzy trhu a marketingové průzkumy jsou také řečí čísel.

Tak bychom mohli pokračovat velmi dlouho konkrétními příklady, jak číselně vyjádřit to, co se v podnikání děje. A v konečném důsledku také tržby a náklady, jejich nejrůznější členění a dělení, rozpad, procentuální poměry (horizontální finanční analýzy či vertikální finanční analýzy), jsou POUZE čísla! Ale jak velmi důležitá čísla to vše jsou. Dávají cenné podklady pro co nejpřiměřenější rozhodnutí, které má s největší pravděpodobností šanci na úspěch. Můžete díky nim vyhodnocovat spoustu věcí. Prostě je to tak, bez čísel jste jen dalším člověkem s názorem.

 

[tg_divider style=“faded“]

Na co dalšího si dát pozor?
Dozvíte se v listopadovém čísle Starting UP.

[tg_button href=“https://issuu.com/startingup/docs/startingup_3_3.rocnik_11_2016_free_“ color=“orange“ bg_color=““ text_color=““]Prolistovat číslo[/tg_button]

[tg_divider style=“faded“]